Foto:

Officiële start van Stichting Leergeld

ALMELO - Uit alle geledingen waren betrokkenen naar de Rabobank in Almelo gekomen om de officiële start van de Stichting Leergeld Almelo bij te wonen. Deze stichting valt net als Verjaardag in de Maak en Jeugdsport en cultuurfonds onder het Jeugdfonds Almelo waar de heer Frans Schoondermark sinds april van 2018 voorzitter van is. Om goed van start te kunnen gaan bood de heer Sipko Bruins, directeur Particulieren van de Rabobank, het mooie bedrag van 5000 euro aan.

Ook kan de Stichting Leergeld Almelo rekening op steun vanuit de gemeente Almelo. Als wethouder van economie en participatie sprak ook Arjen Maathuis de betrokkenen toe. Schoondermark gaf een duidelijke uiteenzetting met betrekking tot het Jeugdcultuurfonds, dat in 2010 is opgericht door wijlen Ben Hulshof en Anton Sjoers. Het grootste doel van deze overkoepelende Stichting is dat zoveel mogelijk kinderen nu mee doen en straks mee tellen. Wethouder Arjen Maathuis deed daar nog een schepje boven op dat door te stellen dat nog meer kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot mensen die volledig mee kunnen doen in de maatschappij.

Leven in armoede

Momenteel zijn er ongeveer 2400 kinderen in Almelo die in armoede leven en vaak niet mee kunnen doen aan allerlei culturele sportieve en schoolse activiteiten. In 2018 hebben 925 kinderen een kans gekregen om te sporten of een muziekles te volgen. De ambities van het Jeugdfonds zijn om te zorgen dat er in 2022 zeker 1200 kinderen ondersteund worden. Natuurlijk is het ultieme doel dat alle Almelose kinderen een kans krijgen mee te doen en niet aan de zijlijn hoeven te staan. Nu nog zijn er heel veel ouders die bijvoorbeeld uit schaamte niet willen weten dat ze een schoolreisje niet kunnen betalen.

Binnen het Jeugdcultuurfonds wordt op 100% vrijwilligers gedraaid. Alle geldelijke middelen die binnen komen worden allemaal gebruikt voor de ondersteuning van de kinderen. Grote financiële injecties komen er vanuit de organisaties als Cogas, Asito, Beter Wonen, Sint Joseph, Rabobank en Zorgaccent en vele particuliere initiatieven. De betrokkenen krijgen nooit direct geld aangeboden maar alles gaat via het Jeugdfonds, die zonder dat derden het weten, de betalingen van contributies regelen. Aanmeldingen gaan via huisartsen, scholen en organisaties als Almelo doet mee en het Sportbedrijf. De gemeente doet mee via allerlei ondersteunende middelen. Er zijn al enkele maanden twee coaches actief. Dit zijn Miranda van Empel en Patricia Verbruggen. Ze hebben een speciale opleiding genoten en leggen huisbezoeken af. Al voor de officiële start van Stichting Leergeld Almelo hebben ze met succes tientallen kinderen mogen helpen. Via info@jeugdfondsalmelo.nl is men direct te benaderen. Er zijn flyers, posters en folders in omloop om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan Stichting Leergeld Almelo. Frans Schoondermark is er van overtuigd dat het zonder meer een succes wordt.

Meer berichten