Foto:

Werken aan de stad zorgt soms voor overlast

ALMELO – In Almelo wordt driftig gewerkt aan de stad. Op het Marktplein sneuvelen bomen om later nieuwe te planten zodra de waterverbinding met het kanaal door de Rosa Luxemburgstraat en de havenkom aan het Marktplein gereed is en de herbestrating kan beginnen. Eind oktober zo luidt de planning en een maandje later moet ook het door het volk gekozen kunstwerk er staan. Via www.kunstwerk.almelo.nl kunt u de 3 presentatiefilmpjes van de kunstwerken bekijken en nog tot 14 maart uw stem uitbrengen.

Vriezebrug

Rondom de Vriezebrug wordt gewerkt aan meer veiligheid voor verkeer en voetganger met zelfs een nieuwe oversteekplaats aan de westzijde van deze gecompliceerde dubbele kruising van Sluiskade ZZ en NZ met de Ootmarsumsestraat. Tegelijkertijd wordt de techniek van de verkeersregelinstallatie vervangen. De 'werkers' proberen alle wegen open te houden voor passanten maar het kan ongetwijfeld enige vertraging opleveren. Naar verwachting is 15 maart de klus geklaard en de nieuwe verkeersregeltechniek operationeel.

Plesmanweg

De derde grotere klus waaraan met vertraging is begonnen is de herinrichting van de Plesmanweg tussen de Kolthofsingel en de kruising Schuilenburgsingel/Bleskolksingel. Hier wordt de rijbaan opgeschoven in westelijke richting om aan de oostzijde van de rijbaan (kant Gravenruiters) een dubbelbreed fietspad van 4 meter in twee richtingen te kunnen aanleggen richting Aadorp en omgekeerd. Door de werkzaamheden is dit deel van de Plesmanweg door autoverkeer maar in één richting te berijden en wel vanaf de Kolthofsingel richting kruising Schuilenburgsingel/Bleskolksingel. Het verkeer richting stadwaarts wordt vanaf de kruising Schuilenburgsingel/Bleskolksingel via de Beatrix De Rijkweg (om Bolk Automotive en Onderhoud heen) en Turfkade richting de Kolthofsingel (Eilandsbrug) geleid. Deze werkzaamheden duren naar verwachting een half jaar!

Meer berichten