Caroline Vos van de Woningcorporatie Beter Wonen gaat samen met de moeder van het gezin en andere instanties om tafel
Caroline Vos van de Woningcorporatie Beter Wonen gaat samen met de moeder van het gezin en andere instanties om tafel (Foto: )

Uithuiszetting gerechtvaardigd, maar gezin krijgt nieuwe kans

ALMELO - Het Almelose gezin met de vijf kinderen, waarvan er vier minderjarig zijn krijgt van de wooncorporaties een nieuwe kans. 'Ze komen echt niet zomaar op straat te staan,' aldus Caroline Vos van Beter Wonen. Het juridische deel van deze situatie is helder. De rechter heeft onlangs het vonnis uitgesproken dat er in de woning strafbare feiten zijn gepleegd vanwege een teveel aan hennep op het adres, waardoor uithuiszetting is gerechtvaardigd. 'Maar dat wil nog niet zeggen dat het gezin met de kinderen op straat wordt gezet,' aldus Caroline Vos. Ze geeft aan dat vanaf nu de maatschappelijke kant van de zaak wordt behandeld.

Overleg

Het gezin krijgt de kans binnen vier weken een woning te zoeken. De woningcorporatie helpt hen hierbij. De vader van het gezin zit nu nog in hechtenis, maar is ondertussen uitgeschreven als huurder van de woning. Op dinsdag 26 februari vindt er onder leiding van een procesmanager van de gemeente een groot MDO (Multi Disciplinair Overleg) plaats. Hier is de moeder van de kinderen ook bij betrokken. Er wordt onder andere gekeken wat zij al heeft ondernomen aan acties om tot nieuwe woonruimte te komen. Normaal gesproken worden huurders die een strafbaar feit hebben gepleegd, drie jaar uitgesloten voor het in aanmerking komen van een nieuwe woning. Maar de woningcorporaties zijn van mening dat in dit geval alles gedaan moet worden om te voorkomen dat een moeder moet jonge kinderen zo maar op straat wordt gezet. 'Wij verliezen het maatschappelijke belang van een gezin met jonge kinderen echt niet uit het oog maar wij staan wel achter het vonnis van de rechtbank,' laat Vos van Beter Wonen nogmaals weten. 'Het gezin heeft nog een maand de tijd voor nieuwe woonruimte, maar ze zullen wel aan strikte voorwaarden moeten voldoen.' Wat dat allemaal inhoudt wordt in het komende MDO uitgebreid aan de orde gesteld. Of het gezin alsnog in hun huidige woning kan blijven, daarover wil de medewerker van Beter Wonen geen uitspraak doen. Wel geeft ze aan dat er over allerlei opties tijdens het MDO gesproken wordt. De 'strikte voorwaarden' houden onder andere in dat ze geen overlast mogen zijn voor andere buren en steeds tijdig de huur betalen.

Voor de gedupeerden blijft het een vervelende zaak, vooral omdat hier kinderen in het geding zijn, maar zij mogen niet als schild gebruikt worden om strafbare feiten te kunnen verbloemen. Hopelijk wordt deze kwestie op korte termijn voor alle partijen zo goed mogelijk opgelost.

Meer berichten