Petra Lavender is één van de slachtoffers die met een slechte bewindvoerder te maken kreeg
Petra Lavender is één van de slachtoffers die met een slechte bewindvoerder te maken kreeg (Foto: )

Slachtoffers bewindvoerderspraktijken laten van zich horen

ALMELO - Gedupeerden ten aanzien van bewindvoerderszaken van onder andere Apros Plus konden onlangs in de rechtbank in Almelo hun verhaal kwijt. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Een van de gedupeerden is Petra Lavender. Ze dacht bij de bewindvoerdersorganisaties 'Kijk op Geld' en Apros Plus haar geldzaken in goede handen te hebben gegeven. Maar na vijf jaar is ze nog niets verder en zit ze nog steeds in de schulden. Petra kwam na het overlijden van haar man, ruim twaalf jaar geleden in de problemen. Haar twee kinderen kregen via een erfenis geld, maar daar konden ze door hun minderjarigheid nog niet over beschikken. Petra moest het een jaar lang zonder enige vorm van geld doen. Ze werd ziek, kreeg betaalachterstanden en schulden. Uiteindelijk kreeg ze na een jaar een bijstandsuitkering, maar daarmee waren de schulden niet opgelost.

Ze wilde heel graag een rustige situatie zonder schulden en zocht zelf een weg naar de schuldsanering. Ze kwam in eerste instantie in contact met 'Kijk op geld' en dacht haar zaken goed geregeld te hebben maar na twee jaar merkte ze dat er nog niets van haar schulden was afgelost. Ze besloot naar een andere bewindvoerder over te stappen en kwam bij Apros Plus terecht. 'Ik krijg geen deurwaarders meer aan de deur, maar na vijf jaar onder bewindsvoering ben ik nog geen stap verder,' geeft Petra aan. Petra stuurde zelf de rekeningen van bijvoorbeeld de tandarts in, ging er van uit dat de medewerker van Kijk op Geld en Apros Plus dit voor haar verder afhandelden, maar dit is blijkbaar niet goed gebeurd. Daarnaast moet ze regelmatig achter haar leefgeld aanbellen, moedeloos wordt ze er van. Ze heeft er geen zicht op of betalingen allemaal zijn voldaan. Uiteindelijk is ze na 10 jaar schulden waarvan vijf jaar onder bewindsvoeren nog steeds niet schuldenvrij. Uit onderzoek is gebleken dat haar bewindvoerders in het verleden verschillende betalingen niet goed hebben afgehandeld. Ze heeft nu weer een andere bewindvoerder gekregen vanuit Pactus en hoopt dat het nu goed wordt geregeld.

Bewindvoerder en eigen verantwoordelijkheid

Een bewindvoerder wordt meestal ingeschakeld bij mensen met problematische schulden. Schulden die men op eigen kracht niet weet weg te werken. Een kantonrechter kan 'bewind' uitspreken over particulieren en gemeentelijke sociale diensten kopen vervolgens 'bewind' in indien sprake is van een uitkering. Bij inkomen uit werk en toch hoge schulden kan de kantonrechter naar een bewindvoerder verwijzen. Bij het voeren van 'bewind' krijgen cliënten een weekgeld toegewezen voor het dagelijkse levensonderhoud zoals eten. Alle andere financiële zaken worden uitgevoerd door de bewindvoerder. Deze moet als eerste stabiliteit aanbrengen in de schuldenlast. Overleg met schuldeisers zoals bijvoorbeeld energieleverancier, zorgverzekering en woningbouwcorporatie staat daarbij voorop voor het afspreken van aflostermijnen. Daarbij moeten nieuwe nota's altijd betaald worden. De bewindvoerder maakt niet alleen die afspraken maar beheert ook het geld en regelt die betalingen.

Bewindvoerders mogen voor hun werk kosten in rekening brengen bij de cliënt die onder bewind staat. Het toezicht op bewindvoerders is echter van overheidswege (kantonrechter c.q. gemeentelijke sociale dienst) onvoldoende geregeld. Zoals er 'cowboys zijn in de zorg, zo is er ook 'kaf onder het koren' in het wereldje van bewindvoerders. Staat men onder bewind, dan zal men bij een eerste aanmaning van een niet betaalde rekening onmiddellijk in actie moeten komen om de schuld niet nog verder te laten oplopen. Die eigen verantwoordelijkheid is er wel voor mensen onder 'bewind'. Kortom, achterover leunen en denken het wordt allemaal keurig geregeld is soms een illusie zoals onlangs bleek bij bewindvoerderskantoor AproPlus bij Varsseveld. Geld van cliënten werd privé aangewend. Een luxe leventje buitenaf met ruimte voor vijf paarden volgde, maar ook oplopende schulden van mensen waarvoor men dat juist moest helpen oplossen. De rechtbanken in Zutphen en Almelo hebben AproPlus inmiddels in de ban gedaan. De schuldenaar 'zit uiteindelijk op de blaren'!

Meer berichten