De deuren staan al wijd open voor de toekomstige leerlingen
De deuren staan al wijd open voor de toekomstige leerlingen (Foto: )

Mavo nieuwe stijl voor Het Erasmus

ALMELO – Vanaf het komende schooljaar start Het Erasmus met mavo/havo-brugklassen op een nieuwe locatie. De voormalige Radboudschool aan de Sluiskade Zuidzijde is eind vorig jaar door Het Erasmus gekocht. 'De verbouwing van het monumentale schoolgebouw is in volle gang, de karakteristieke ornamenten worden in ere hersteld. We willen dit schoolgebouw laten aansluiten bij onze twee andere historische schoolpanden aan de Sluiskade,' vertelt vestigingsdirecteur Wiko Veenvliet. Vanwege de ligging aan het kanaal is gekozen voor een toepasselijke naam voor het 'nieuwe' schoolgebouw: Kanaalschool Zuid.

Het Erasmus ziet het als een logische stap om de mavo onder te brengen bij de andere theoretische leerwegen. 'We willen de mavo goed laten aansluiten op de havo en vervolgens het vwo. Dit doen we door dezelfde stromingen aan te bieden en te zorgen voor een doorlopende leerlijn,' aldus Wiko Veenvliet.

'Ook komt er meer nadruk te liggen op coaching en begeleiding van de leerlingen. Ze krijgen zelf meer de regie, wel binnen een vaste structuur en een breed aanbod.' De mavo/havo-brugklassers kunnen kiezen voor drie stromingen: de Sportstroom, de Kunststroom en Technologie & Toepassing. Deze laatste stroming is een variant op het Technasium, waarbij leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen volgen. Deze richting is specifiek voor havo- en vwo-leerlingen.

Interesse

Volgens de vestigingsdirecteur is er al veel interesse voor de nieuwe mavo. 'We krijgen veel vragen van ouders. Ze zijn benieuwd naar het type onderwijs en vragen zich af of de mavo bij hun kind past. Het leeft echt in het Almelose,' vertelt Wiko Veenvliet. 'Ook zijn ouders benieuwd hoe de school er uit gaat zien. Daarvoor moeten ze nog even geduld hebben, het is de bedoeling dat het schoolgebouw voor de zomervakantie gebruiksklaar is.' Sinds december zijn ze met de verbouwing bezig. Vloeren, ramen en de dakkapel worden gerenoveerd en het kleutertoilet is verwijderd. Ook wordt er een open multifunctionele ruimte gecreëerd. En binnenkort wordt het schoolplein aangepakt, waarbij de zandbak in ieder geval zal verdwijnen.

Lessen volgen

Voor de aanstaande mavo/havo-brugklassers wordt Kanaalschool Zuid de thuisbasis, maar ze zullen ook regelmatig lessen volgen in het hoofdgebouw. 'We willen voorkomen dat leerlingen de hele dag op en neer moeten lopen tussen de twee gebouwen. De twee bruggen liggen wat dat betreft net iets te ver van onze schoolgebouwen af. Een brug in het midden zou handiger zijn,' zegt de vestigingsdirecteur lachend.

Vandaar dat de brugklassers straks het ene dagdeel les krijgen in Kanaalschool Zuid en het ander dagdeel in het hoofdgebouw. 'We willen dat de mavoleerlingen gebruik kunnen maken van alle faciliteiten.'

Meer berichten