Foto:

Kwaliteit zorg patiënt staat centraal

de redactie

Inzetten op waardegerichte zorg

ALMELO - ZGT en Menzis hebben onlangs een overeenkomst getekend voor de komende vier jaar. Beide partijen willen met deze meerjarige samenwerking zorgen voor een breed en toekomstbestendig zorgaanbod voor de Twentse patiënt. Het uitgangspunt van de overeenkomst is 'waardegerichte zorg'. Dit heeft als doel de zorgkwaliteit te verbeteren door processen anders in te richten en zo onnodige (en duurdere) zorg te voorkomen.

Wolter Odding, lid Raad van Bestuur ZGT: 'Deze meerjarige overeenkomst met Menzis gaat verder dan afspraken met betrekking tot volume en prijs, het is een partnerschap met een duidelijke koers naar de toekomst. Samen zetten we in op waardegerichte zorg. De kwaliteit van zorg voor de patiënt staat hierbij centraal.'

Nuttige zorg afgestemd op persoonlijke situatie patiënt

'Zorg op de juiste plek' is een belangrijk onderdeel van waardegerichte zorg. Dat betekent dat bijvoorbeeld met behulp van e-Health toepassingen meer zorg in de thuisomgeving wordt geboden. Het betekent ook dat nog intensiever samengewerkt gaat worden met andere zorgverleners in Twente, bijvoorbeeld met de huisartsen en de thuiszorg. Zo kunnen alle partijen optimaal gebruikmaken van elkaars expertise en mogelijkheden. Uitgangspunt is dat de patiënt nuttige zorg krijgt die is afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie. Dat betekent ook dat je alleen naar het ziekenhuis gaat als dat echt nodig en nuttig is. Je beslist vervolgens samen met de zorgprofessional over jouw zorg of behandeling.

Nieuwe ideeën en bestaande bewezen initiatieven

Wolter Odding, lid Raad van Bestuur ZGT. 'Om waardegerichte zorg verder inhoud te geven, beginnen we met een programma om goede nieuwe ideeën van onze medisch specialisten in ons ziekenhuis op te starten. Daarnaast implementeren we bestaande initiatieven die elders al effectief zijn gebleken. Dit programma starten we samen met andere zorgprofessionals in de regio, zoals huisartsen en organisaties in de ouderenzorg. Dat er nu een vierjarige overeenkomst met Menzis ligt geeft ons de stabiliteit en het vertrouwen om hier invulling aan te geven en steeds de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten als uitgangspunt te nemen. Naast de financiële rust.'

Ook voor Menzis is deze meerjarige samenwerking belangrijk. Joris van Eijck, Directeur Zorg Menzis: 'We zijn verheugd met deze afspraken voor de komende vier jaar. Twente is een belangrijke regio voor ons. Veel inwoners zijn verzekerd bij Menzis. De komende jaren zijn zij verzekerd van goede zorg in het ZGT die, dankzij het ingezette programma, de komende jaren steeds beter wordt. De energie die wij anders moeten steken in de jaarlijkse contractonderhandelingen kunnen we de komende jaren besteden aan het verder verbeteren en betaalbaar houden van de zorg, ook in de toekomst.'

Meer berichten