Foto:

Uniek concert Almelose Mannenkoren

ALMELO - Op zondag 23 december geven de twee 100-jarige Almelose Mannenkoren een groot concert in de Georgiusbasiliek. Het gratis concert begint om 16.00 uur, vanaf 15.30 uur is de basiliek geopend voor het publiek.

De twee grote mannenkoren werden allebei opgericht in 1918. Het ACM kent een christelijke grondslag en het AMK een algemene. Ze bestaan al honderd jaar naast elkaar. Ze hebben in die jaren een grote schare trouwe leden aan zich weten te binden. Momenteel zijn er in totaal ruim tachtig leden die in april al samen een concert gaven en nu als afsluiting weer een groots gezamenlijk optreden verzorgen.

'Het mag met recht uniek genoemd worden,' laten de twee voorzitters van de koren, Gert Koetsier (ACM) en Bert Sies (AMK) beide volmondig weten. Het wordt een echt kerstconcert waarin de koren bijna alle 12 liederen, samen zullen brengen. Het kinderkoor van de Vrije School Almelo onder leiding van Marieke Zoutendijk zingt ook mee. Armanda ten Brink verzorgt als sopraan de solo's. Han Kolthof zit achter het orgel en de piano. Ook Nadja Fedosova speelt op de piano. Verder zorgt het Koninklijk Symphonieorkest Cecilia onder leiding van Chistian van den Berg voor de muzikale klanken.

De algehele muzikale leiding is in handen Nick Moritz en Frank den Bakker. Het repertoire is heel divers en bijzonder. De meeste liederen worden in het Engels gebracht. Het lied The Lord Bless you and keep you is een moeilijk te zingen lied. 'Dat wordt een hele mooie uitdaging, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt,' geeft Gert Koetsier aan. Er wordt vijfstemmig gezongen en klinkt prachtig in de Georgiusbasiliek. Het Nederlandse Stille nacht wordt ook door iedereen gezongen en daarbij wordt ook het publiek betrokken.

Voorbereidingen

Gert Koetsier en Bert Sies zijn samen met hun commissies twee jaar bezig geweest met alle voorbereidingen. 'Dat wordt nog wel afkicken, na dit jubileumjaar gaat ieder weer zijn eigen weg, maar we blijven nog wel regelmatig samenwerken, want dat is ons goed bevallen,' laat Bert Sies weten.

Fonds

Er wordt momenteel een fonds opgericht onder de titel 'Wij geven onze stemmen door'. Dit fonds is heel professioneel bezig en met vereende krachten wordt gewerkt aan een uniek kinderkoor dat in september 2019 van start zal gaan. 'Wij genieten heel erg van zingen en onze droom is om nog veel meer mensen te laten genieten van het zingen,' laten zowel Bert Sies als Gert Koetsier weten. Door het oprichten van een kinderkoor kan deze wens in vervulling gaan. Er is speciaal voor de basiliek gekozen omdat deze veel meer bezoekers kan herbergen. Onder hen zal zich ook de commissaris van de Koning, Andries Heidema bevinden. Het concert is gratis, maar er is wel een open schaalcollecte.

Meer berichten