Foto:

Frisse 'mindset' Lifestyle Boulevard

ALMELO – In februari van dit jaar presenteerde Gilde Investors haar visie over de toekomst van de woonboulevard in Almelo. Sindsdien werden gesprekken gevoerd met de ondernemersvereniging van de binnenstad CAA waar in eerste instantie het gepresenteerde ontwikkelingsconcept met de nodige terughoudendheid werd ontvangen.

De vrees voor een toenemende leegstand in de binnenstad voerde de overhand. Temeer daar de provincie Overijssel eerder al een kritische noot liet horen bij de toen nog grootse plannen voor een nieuw stadion voor Heracles met (te) veel commerciële ruimtes terwijl de provincie fors mee investeerde in de vernieuwingsslag van de binnenstad.

Samen vooruit kijken

Nu ruim een half jaar verder zijn de geesten rijp voor een gezamenlijke ontwikkeling voor zowel de binnenstad als de Lifestyle Boulevard zoals de woonboulevard moet gaan heten.

CAA-voorzitter Gerrit van Woudenbergh en investeerder Henk Maassen van den Brink (Gilde Investors) presenteerden vrijdag de intentieovereenkomst om tot een gezamenlijke visie te komen waarin zowel de belangen van de ondernemers in de binnenstad als die aan de woonboulevard gewaarborgd worden.

'Een frisse blik om gezamenlijk vooruit te kunnen kijken,' verkondigde Gerrit van Woudenbergh die eerlijkheidshalve toegaf in eerste instantie vraagtekens te hebben gezet bij deze.

Gezamenlijk belang

'We hebben een gezamenlijk belang om de centrumfunctie van Almelo te versterken, ook voor de horeca,' liet mede-onderhandelaar Jan Torny desgevraagd weten en dat werd tevens onderstreept door Joost Tiemersma, ondernemer aan de Lifestyle Boulevard in wording.

Gedragen ontwikkeling

Met Maassen van de Brink als Twentse investeerder zit er ook een man aan tafel die het Twentse overziet en mede daardoor de 'feeling' heeft hoe er in Twente wordt gedacht.

De Lifestyle Boulevard moet dan ook een concept worden voor de Almelose regio. Het besef is er eveneens dat er soms knelpunten moeten worden opgelost, maar juist daardoor denken de gesprekspartners tot een gedragen ontwikkeling te kunnen komen.

Toejuichen

Wethouder van stadsvernieuwing, Jan Martin van Rees (LAS), toonde zich verheugd dat de onderhandelaars nu tot een intentieovereenkomst zijn gekomen.

'In de binnenstad zien we nu de eerste contouren van de vernieuwing vorm krijgen. Dat afstemmen met de ontwikkeling van de Lifestyle Boulevard kan de regiofunctie alleen maar versterken. Daar krijg ik een goed gevoel over,' aldus wethouder Jan Martin van Rees.

Meer berichten