Foto:

Philip en Gerwin captains Almeloopers

ALMELO - 'Ben Kamphuis is niet te evenaren en dat willen we ook niet, maar we gaan wel onze stinkende best doen om er een geweldige tijd van te maken,' aldus Philip Dhert die samen met Gerwin Peper de kar van de Almeloopers gaat trekken dit jaar. Ze proberen met de Almeloopers een echt saamhorig team op poten te zetten en zoveel mogelijk geld op te halen voor de Roparun.

De stichting is er voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. 'Deze mensen een steuntje in de rug geven om het traject van hun laatste levensfase zo goed en aangenaam mogelijk af te kunnen leggen.'

Grote rol gespeeld

Beiden heren hebben jarenlang een grote rol gespeeld bij de doorkomsten in Almelo, waarmee Almelo de afgelopen jaren grote sommen geld heeft binnen gehaald. Zo kon onlangs het Alma Inloopershuis geopend worden. Philip is meerdere jaren op de motor mee geweest tijdens de Roparun van Hamburg naar Rotterdam met een cameraman achterop. Afgelopen jaar liep hij mee als assistent van Ben Kamphuis.

Gerwin Peper is ondertussen drie keer als chauffeur mee geweest. Afgelopen jaar nam hij als fietser deel. Hij heeft de functie van teamcaptain aanvaard onder voorwaarde dat hij daarnaast toch als fietser mee kan gaan. In de voorbereiding zijn beiden actief en tijdens het Pinksterweekend 2019 is het vooral Philip die de rol van captain vervuld. 'Wanneer het woord kanker boven je hangt wordt je dubbel gemotiveerd om mee te gaan,' geeft Gerwin aan. 'Niet om af te kopen, maar wel om te zorgen dat de Almeloopers op de kaart komen te staan.'

Team

Het team dat in 2019 de Almeloopers vertegenwoordigd is al nagenoeg compleet. Nieuw in de opzet van Gerwin en Philip is dat er voor elke discipline binnen het team een coördinator is aangewezen. Er gaan in totaal 27 Almeloopers mee naar Hamburg om vandaar uit te starten richting Rotterdam. De voorbereidingen voor weer een succesvol jaar zijn al in volle gang. Er staan naast loopactiviteiten ook allerlei andere acties op de speciale Almelooperskalender om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Naast collectes en lotenverkoopacties wordt er bijvoorbeeld chocolade verkocht in de kersttijd. Nieuwe acties worden nog voorbereid.

Nieuwe Almeloopers

Maar liefst 12 nieuwe Almeloopers hebben zich aangemeld. Ze werden verwelkomd middels een speciale bijeenkomst voor nieuwkomers. Hier werd hen uitgelegd wat de Almeloopers doen en wat er van hen in deze gevraagd wordt. 'Het is veel, maar de gezelligheid en saamhorigheid staan op de eerste plaats,' geven Philip en Gerwin allebei aan. De intentie om als een hecht team een mooie prestatie met een goed geldbedrag neer te zetten is bij alle teamleden aanwezig. Voor 4 november staat de eerste looptraining op het programma.

Meer berichten