Foto:

Wooncomplex St. Elisabeth niet veilig!

ALMELO - Vochtproblemen en vragen over de brandveiligheid waren dit voorjaar aanleiding voor woningcorporatie Sint Joseph om verschillende onderzoeken te laten uitvoeren in het monumentale woongebouw St. Elisabeth. De resultaten van het onderzoek naar de brandveiligheid wijzen uit dat het gebouw niet veilig genoeg is voor de bewoners om te blijven wonen.

Het rapport over de brandveiligheid toont aan dat het gebouw op een aantal cruciale onderdelen niet voldoet aan de eisen bouwbesluit bestaande bouw. Zo heeft het gebouw onvoldoende compartimenten. Hierdoor kan een eventuele brand zich snel door het gebouw verspreiden. Dit is reden voor de brandweer om, in geval van brand, het pand niet te betreden en de brand alleen van buitenaf te bestrijden.

Veiligheid bewoners

Voor Sint Joseph is dit de aanleiding om direct maatregelen te treffen. De veiligheid van de bewoners staat voorop. Dit betekent dat er zo snel mogelijk een brandwacht aanwezig is in het pand; zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Sint Joseph gaat ondertussen samen met de bewoners op zoek naar andere woonruimte. De bewoners van de eerste verdieping krijgen prioriteit, omdat de situatie voor hen het meest onveilig is. De bewoners van de begane grond kunnen, in geval van brand, vluchten via de tuindeuren in hun woning en de hoofd- en achteringangen van het complex.

Maatregelen

Om het gebouw brandveilig te maken en om het ook op andere onderdelen te verbeteren, is het noodzakelijk dat het gebouw onbewoond is. De werkzaamheden zijn dermate groot en omvangrijk dat dit niet in bewoonde staat uitgevoerd kan worden. Dit betekent dat de corporatie ook voor de bewoners van de begane grond andere huisvesting gaat zoeken. Het gaat dan in totaal om 23 huurders die een nieuwe woning nodig hebben. Hoeveel tijd dit gaat kosten, kan de corporatie op dit moment niet zeggen. De bewoners van St. Elisabeth krijgen voorrang op vrijkomende woningen.

Bewoners

De bewoners zijn in een bijeenkomst op woensdag 31 oktober persoonlijk geïnformeerd over de situatie. Voor veel bewoners geldt dat zij St. Elisabeth zagen als de woning waar ze niet meer zouden vertrekken. De noodgedwongen verhuizing valt voor de bewoners dan ook erg zwaar.

Wellicht meer onderzoeken

Sint Joseph wist dat het pand vochtproblemen had en heeft op basis van de uitgevoerde onderzoeken al diverse werkzaamheden doorgevoerd om het pand te verbeteren. Dat de brandveiligheid dermate slecht is, wist de corporatie niet. Sint Joseph gaat zich beraden of het voor andere wooncomplexen in haar bezit ook zinvol is om een brandveiligheidsonderzoek uit te laten voeren. Hierbij wil de corporatie afstemmen/samenwerken met de gemeente, brandweer en collega corporatie Beter Wonen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden