De toestroom van leerlingen die voor de bouw kiezen neemt toe, maar de vraag naar bouwvakkers is nog vele malen hoger
De toestroom van leerlingen die voor de bouw kiezen neemt toe, maar de vraag naar bouwvakkers is nog vele malen hoger (Foto: )

Meer jongeren kiezen voor bouw

ALMELO - 'Wij zijn heel blij dat er steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw,' 3 geeft Robert Herman van het opleidingsbedrijf bouwmensen Twente Almelo aan. Dat is een hele goede ontwikkeling want de vraag naar bouwvakkers is schreeuwend hoog. Meer leerlingen is verheugend vindt opleidingsbedrijf Bouwmensen Twente Almelo. Maar onder de nieuwe instroom bevinden zich wel steeds meer leerlingen die op het vmbo geen bouwprofiel gekozen hebben. De bouwsector in Nederland draait op volle toeren en de vraag naar ervaren personeel en leerling bouwvakkers is hoog. Opleidingsbedrijf Bouwmensen Twente Almelo heeft op dit moment drie keer zoveel vraag naar leerlingen timmerlieden en metselaars dan aanbod. En dat terwijl dit studiejaar opnieuw méér jongeren bij Bouwmensen Twente Almelo aan een opleiding beginnen dan de voorgaande jaren; 5 tegelzetters, 3 metselaars en 22 timmerlieden begonnen dit jaar met de bouwopleiding. Opnieuw meer dan vorig jaar maar nog altijd véél te weinig om aan de enorme vraag van het bedrijfsleven te voldoen. De instroom van tegelzetters is opmerkelijk, vooral omdat twee jaar geleden de opleiding tot tegelzetter moest stopzetten omdat de opleiding nog maar één leerling telde. Inmiddels is er weer sprake van een volwaardige opleiding met 12 tegelzetters op drie niveaus.

Hoewel directeur Robert Herman van Bouwmensen Twente Almelo tevreden is over de toename van jongeren die voor de bouw kozen, ziet hij ook een minder ideale ontwikkeling. Dat is de toename van leerlingen die geen basis vakkennis hebben. 'Het zijn bij wijze van spreken jongeren die nog nooit een plank in handen hebben gehad. We moeten hen eigenlijk eerst van alles leren, alvorens ze naar een leermeester op de bouw gaan. Alleen de aannemers hebben ze zo hard nodig, dat ze toch gelijk de steiger op gaan. Wij halen deze leerlingen later, op een wat rustiger tijdstip, wel naar onze instructiehal om ze bij te spijkeren, maar het is niet ideaal,' geeft Robert Herman aan. Het is zaak vindt Herman dat leerlingen in het voortgezet onderwijs veel vaker kiezen voor de bouwvakken. 'De koninklijke weg,' noemt hij het. Zeker omdat het heel goed kan in Almelo, Twenterand, Hengelo en Oldenzaal. Daar zijn goede vmbo-scholen met uitstekende bouwafdelingen. Ook als ze na hun vmbo-examen alsnog voor de bouw kiezen, zijn ze van harte welkom bij Bouwmensen. 'We hebben meer opleidingsinstructeurs nodig, maar we leiden ze maar al te graag op, want de bouw kan nieuwe bouwvakkers heel goed gebruiken.'

Meer berichten