Vrijwel alle raadsleden gaven gehoor aan de oproep om op de fiets de verkeersveiligheid voor de fietsers ter plekke te bekijken
Vrijwel alle raadsleden gaven gehoor aan de oproep om op de fiets de verkeersveiligheid voor de fietsers ter plekke te bekijken (Foto: )

Raadsleden massaal op de fiets

Door: Marion Wesselink

ALMELO - Afgelopen week was er geen raadsvergadering, in plaats daarvan werd er een soort van 'werkbezoek' gehouden. Vrijwel alle raadsleden en op het laatste moment ook wethouder Arjen Maathuis, waren naar het stadhuis gekomen op hun eigen vehikel om mee te doen aan een 11 km lange fietstocht door Almelo.

De Windmolenbroek werd bezocht en daar werd gekeken naar de knelpunten en verbeterpunten van fietswegen. Ook werd duidelijk wat reeds verbeterd is. De aanleiding van deze speciale fietstocht was een politiek beraad van 10 juli 2018 en als vervolg op een werkbezoek van 2 jaar geleden. Naast de raadsleden waren ook mensen van de Fietsersbond aanwezig om mee te fietsen. Het werd een stoet van bijna 30 fietsers, die er samen op uittrokken om met eigen ogen te zien wat er reeds verbeterd en veranderd is, maar ook wat nog beter kan. Ter hoogte van het Vincent van Goghplein werd aangekaart hoe daar de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Joop Israels van de Fietsersbond vertelde dat er twee jaar geleden op dit punt nog een jongen verongelukt is. De oversteek voor fietsers is niet duidelijk aangegeven, waardoor gevaarlijke en drukke onoverzichtelijke situaties ontstaan. De vele fietspaaltjes in de weg zijn menig fietser een doorn in het oog. Al ruim zes jaar trekt de Fietsersbond ten strijde tegen deze paaltjes. Ter hoogte van de Leemslagenweg zijn reeds enkele paaltjes verwijderd en vervangen door een grote lus bestaande uit witte ribbelsteentjes in het wegdek. Dit werkt echt naar tevredenheid. 'Veel paaltjes zijn geplaatst om sluipverkeer van auto's te weren, maar een groot aantal zijn echt overbodig. Van de 30 paaltjes kunnen er 20 weg,' was de mening van Anneke Soueverein van de Fietsersbond. Daar zullen extra financiële middelen voor vrij gemaakt moeten worden, want het weghalen van de paaltjes kost geld.

De fietssnelweg F35 stopt momenteel nu ter hoogte van de Bornerbroeksestraat. Hoe deze F35 zijn vervolg krijgt wordt in november in de raad besproken. Omdat de groep ter plekke zo groot was verstond niet iedereen wat er gezegd werd. Mede daarom was er na afloop in het stadhuis gelegenheid om één en ander te evalueren. 'Het was een zinnige fietstocht vond ook het raadslid, de heer Cete, die de stad nog niet vaak vanaf zijn fietszadel had bekeken. Anneke Souverein bedankte namens de Fietsersbond de raadsleden die zo massaal gehoor hadden gegeven aan het deelnemen aan de fietstocht.

Meer berichten