Alle leerlingen vormen samen een C, in het midden de brugklassers die in een hartvorm gegroepeerd zijn
Alle leerlingen vormen samen een C, in het midden de brugklassers die in een hartvorm gegroepeerd zijn (Foto: )

Eerste lustrum C-Day Canisius

ALMELO - Onlangs werd op de scholengemeenschap Canisius voor de vijfde keer een C-Day gehouden. De C staat voor Canisius en dat staat weer voor respectvol omgaan met elkaar en saamhorigheid uitdragen. Dat werd ook gedaan letterlijk en figuurlijk gedaan, alle leerlingen van brugklasser tot en met de eindexamenkandidaat, waren de hele ochtend via allerlei bijzondere en ook af en toe hilarische activiteiten met C-Day bezig.

'Al om 6.30 uur werden de eerste voorbereidingen voor enkele onderdelen van C-Day getroffen,' gaf directeur René Delnooz aan. Hij vertelde dat het zo belangrijk is dat je stil staat bij wat je voor elkaar kunt betekenen. De eerste jaren dat men de C-Day hield werd deze in maart gehouden. Al gauw werd duidelijk dat een dergelijke dag aan het begin van het schooljaar nog meer positieve invloed op de rest van het schooljaar zou kunnen hebben.

Samenwerking
In alle klassen werden activiteiten gehouden die zeer verschillend van aard waren. Zo werd er in de tweede klas 'een muur van respect' gemaakt, deze bestond uit allemaal grote posters met teksten die betrekking hebben op respect die vervolgens aan de muur werden gehangen. Buiten op het op het grasveld bij de school werden allerlei activiteiten gehouden die letterlijk samenwerking vroegen omdat ze anders niet uit te voeren waren. Het was prachtig om te zien hoe ze elkaar hielpen om tot een bepaalde oplossing te komen. Zo werd een goot van verschillende stukken plastic gevormd waar water doorheen moest en wat vervolgens ongeveer vijftien meter verder opgevangen moest worden.

Bijzonder uitgedost
Cabaretier Thijs Kemperink die vroeger leerling van de Canisius was, hielp de leerlingen middels bepaalde cabaretvormen en muziek. Dit leverde mooie momenten op. In de onderbouw werd de nadruk gelegd op de sociale aspecten zoals het pesten, het omgaan met anders geaardheid en verslaving. De eindexamenleerlingen mochten zich bezig houden met Lip dub. Dit is een populaire vorm van filmen. Dit doen ze aan de hand van een liedje waarbij ze de tekst letterlijk verbeelden en dit via film scenes in beeld brengen. Ze waren al twee weken vooraf begonnen o.l.v. leerkracht Ria Smit en Jos Brummelhuis. Dat leverde hilarische taferelen op. Een onderdeel was dat ze met een landbouwtractor over een deel van het schoolplein reden, ondertussen gebeurde er van alles met de soms wel heel bijzonder uitgedoste leerlingen.

Hart

Rond twaalf uur kwamen alle rond de duizend leerlingen naar het sportveld waar ze samen de C vormden. In het midden mochten de brugklassers staan met een rood vel papier boven hun hoofd.

Ze stonden in de vorm van een hart. Het was een prachtige verbeelding van een mooie C-Day.

Meer berichten