De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast
De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast (Foto: )

Aanpak eikenprocessierups

ALMELO – Tot nu werd de bestrijding van exoten als de 'Japanse duizendknoop' en de 'reuzenberenklauw' en de alsmaar oprukkende 'eikenprocessierups' door de gemeente ad-hoc bestreden ten koste van het budget groenonderhoud. Daardoor is de laatste jaren vooral een achterstand ontstaan in het onderhoud van bomen in het openbaar terrein van de gemeente. Een ad-hoc budgettering die volgens de meeste raadsfracties achterhaald is vanwege de toenemende overlast en gevolgen voor de mensen. Het college van B&W heeft daarom deze bestrijdingskosten à raison voor een bedrag van 125.000 euro zichtbaar gemaakt in de bestuursrapportage 2018 met als doel de bestrijdingskosten structureel op te nemen in de jaarbegroting van 2019. Of dat bedrag nog wordt verhoogd voor komende jaren is nog even onduidelijk. In het schrijven van het college aan de gemeenteraad staat namelijk dat het (nieuwe) college de bestrijding ziet als een zorgplicht in het kader van een veilige en gezonde openbare ruimte. Bovendien wil het college het onderhoud van bomen niet nog verder laten oplopen. Door ook de volksgezondheid te betrekken bij de bestrijding van vooral de eikenprocessierups en de brandwonden veroorzakende 'reuzenberenklauw' wordt de budgetruimte naar verwachting anders ingedeeld.

Meer berichten