Foto:

Uw eigen huisarts, vertrouwd gevoel

Van de redactie

Publiekscampagne slaat aan!

ALMELO - De in april begonnen regionale publiekcampagne 'Uw eigen huisarts, een vertrouwd gevoel' die mensen moet bewegen vooral naar de eigen huisarts te gaan en niet naar de spoedpost als het om een niet-dringende medische vraag gaat, slaat aan bij het publiek. De CHPA hoopt dat minder mensen naar de huisartsenpost gaan en dat de werkdruk op de post vermindert.

Directeur Janke Snel: 'Wij hebben veel reacties gekregen op onze campagne, die wij via regionale media en online hebben uitgezet. Mensen hebben op verschillende manieren en momenten de advertenties onder ogen gekregen.

Wij hebben positieve reacties gekregen. Ook van mensen die bijvoorbeeld aangaven dat thuisarts.nl nog meer onder de aandacht moet komen. Het raadplegen van deze site kan al veel ongerustheid wegnemen en een bezoek aan de huisarts voorkomen. Deze bewustwordingscampagne is voor ons dan ook een groot succes.

Wij zien dat ook meerdere huisartsenpraktijken in het land bezig zijn de werkdruk op de huisartsenposten onder de aandacht te brengen. Zoals de collega-huisartsen in West Friesland (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/226335/West-Friese-artsen-slaan-alarm-Kom-niet-meer-buiten-kantooruren). Acties die wij ook van harte ondersteunen. Het probleem is groot. Er moet echt iets gebeuren nu. Als er niet iets verandert, zijn er in de toekomst geen huisartsen meer die de vraag aan kunnen en wordt de zorg voor ons allen onbetaalbaar.' De campagne krijgt in de toekomst een vervolg. De overbelasting op de huisartsenpost is namelijk nijpend.

Het gedrag van bezoekers aan de post moet daarom veranderen.

Niet voor elke klacht naar de huisartsenpost gaan als je eigen huisartsenpraktijk is gesloten, maar wacht tot de volgende dag en ga dan naar de huisarts.

De eigen huisarts kent de patiënt immers het beste.

Meer berichten