Door het zetten van een handtekening zijn meerdere partijen een samenwerkingsverband aan gegaan dat vaker tot droge voeten in Almelo moet leiden
Door het zetten van een handtekening zijn meerdere partijen een samenwerkingsverband aan gegaan dat vaker tot droge voeten in Almelo moet leiden (Foto: Marion Wesselink)

Meerdere partijen werken samen

ALMELO - Onlangs hebben vijf belangrijke partijen op de locatie van Benchmark in Almelo een handtekening gezet die uiteindelijk moet gaan leiden naar een betere beheersing van de waterafvoer in Almelo. De afgelopen jaren zijn klimaatveranderingen zichtbaar geworden waardoor onze infrastructuur (onder andere riolering en wegen) soms niet meer volstaat. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld het vaker voorkomen van zogeheten 'piekneerslag' (veel neerslag in korte tijdsduur). Dit lijdt regelmatig tot wateroverlast. Veel rioleringen en wegen zijn nog ver in de vorige eeuw aangelegd. 'Deze 'vergrijsde infrastructuur' allemaal vervangen is gewoon te duur en ook niet op korte termijn te realiseren. Almelo heeft daarom besloten met verschillende partijen en met het waterschap Vechtstromen de handen ineen te slaan,' geeft Marcel Roordink, adviseur Riolering en Water van de gemeente, aan. 'Wij hebben in Benchmark een partner gevonden die high tech gaat ontwikkelen die hevige regenbuien zoals onlangs nog in Limburg het hoofd moeten gaan bieden.'

Hoe deze oplossing er precies uit zal gaan zien, zal in de 1e fase van het project duidelijk worden. Het doel van dit project is uiteindelijk om de aansturing van het riool te verbeteren.

Het streven is om verbeteringen aan te brengen op drie belangrijke punten:

a. Geen water-op-straat (optimalisatie waterstromen)

b. Onderhoud beter voorspelbaar maken (optimalisatie onderhoud)

c. Energieverbruik en CO2 reductie (optimalisatie energieverbruik).

Het gaat hierbij om het volledige 'vuil-watersysteem' van afvoerputten, ondergrondse pompinstallaties en overstorten tot en met de regionale waterzuiveringsinstallatie. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen kan er ook kostenbesparend gewerkt worden wat de bewoners van Almelo uiteindelijk positief zullen merken in hun portemonnee.

De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen hopen door het plaatsen van de handtekeningen onder de contracten tot een goede samenwerking te komen. Op deze manier kan er gewerkt worden aan een oplossing waarmee in de loop van dit jaar de ontwikkeling wordt opgestart.

Meer berichten