De Schellevissen winnen de originaliteitsprijs

ALMELO - Het Vissersvrouwenkoor De Schellevissen heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Raboclubkas Campagne. Er zijn 479 verenigingen en clubs die in het gebied Noord West Twente deelnemen. Iedereen moet een doel opgeven waaraan men het geld zou willen besteden. De Schellevissen hebben behoefte aan uitbreiding van percussie (slaginstrumenten).

Op 31 mei 2018 werden de Schellevissen tijdens de wekelijkse repetitie in de Schelf verblijd door twee dames van de Rabobank. Zij overhandigden aan Pierre Wolters, de voorzitter van het koor, een cheque van 444,45 euro. De Schellevissen zijn hun stemmers daar zeer dankbaar voor.

De PR dames van het koor, Jolanda Kerver en Jacqueline van der Zwaan hadden het koor gemobiliseerd en met verschillende koorleden vijf filmpjes gemaakt, waarin de vraag om percussie zeer nadrukkelijk en met veel zelfspot aan de orde kwam. Dit filmmateriaal stond op hun FB fanclubpagina. De filmpjes werden door de Rabobank bekroond met de originaliteitsprijs van 250 euro. De wens om een uitbreiding van percussie zal nu zeker vervuld worden.

Meer informatie over het koor vindt u op www.deschellevissen.nl en op facebook VissersvrouwenkoorDeSchellevissen

Meer berichten