Het Centrum voor Herstel en Re-integratie binnen de PI Almelo wordt woensdag 30 mei geopend
Het Centrum voor Herstel en Re-integratie binnen de PI Almelo wordt woensdag 30 mei geopend (Foto: )

Centrum voor Herstel en Re-integratie

Gevangenis Almelo is de eerste!

Door: de redactie

ALMELO - Als eerste penitentiaire inrichting in Nederland krijgt de PI Almelo een Centrum voor Herstel en Re-integratie binnen de gevangenismuren. Deze nieuwe voorziening wordt op woensdag 30 mei geopend door burgemeester Arjen Gerritsen en gevangenisdirecteur Ton Golstein.

Een belangrijke taak van een gevangenis is om gedetineerden op een humane wijze hun vrijheidsstraf uit te laten zitten. Daarnaast moet de periode van detentie gebruikt worden om de gedetineerde voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Bij dat laatste is in PI Almelo een prominente rol weggelegd voor het Centrum voor Herstel en Re-integratie. Dit centrum is een uitbreiding van het al langer bestaande Re-integratiecentrum (RIC) in de PI. In het RIC kunnen gedetineerden allerlei info vinden en in contact komen met organisaties en instanties die hen kunnen helpen op belangrijke gebieden als huisvesting, identiteitsbewijs, werk of inkomen, zorg en schuldenproblematiek. Door op deze gebieden problemen aan te pakken, wordt de kans op recidive na detentie verkleind.

Herstel richting slachtoffer

In het nieuwe Centrum voor Herstel en Re-integratie wordt naast de voor een gedetineerde belangrijke re-integratie eveneens nadrukkelijk ingezet op herstel. Daarbij gaat het om herstel in meerdere opzichten. Het Centrum voor Herstel en Re-integratie krijgt een prominente plek binnen de muren van PI Almelo. 'Het moet het hart van onze inrichting worden', zegt directielid Anousjka Talen. 'Een plek voor gedetineerden en personeel, maar ook voor onze ketenpartners die gedetineerden kunnen helpen en begeleiden bij hun resocialisatie en herstel. Een gedetineerde kan in het nieuwe centrum terecht voor praktische zaken als het aanvragen van een ID-kaart of regelen van huisvesting na detentie. Maar ook voor bijvoorbeeld een training omgaan met emoties. En ze kunnen een voorlichting bijwonen van een ex-gedetineerde die vertelt welke stappen hij heeft gezet en hoe hij hobbels heeft overwonnen na zijn terugkeer in de samenleving.'

Zorgmijders bereiken

Elke gedetineerde wordt uitgenodigd in het Centrum voor Herstel en Re-integratie. Ze krijgen onder andere een taaltest om hun taalniveau vast te kunnen stellen. 'Hoe goed iemand kan lezen en schrijven is medebepalend voor zijn zelfredzaamheid in de maatschappij. Wie een laag niveau heeft krijgt in detentie direct een taaltraining aangeboden,' vertelt Anousjka Talen. 'We gaan ons ook nadrukkelijk richten op zorgmijders. Het is aan ons als gevangenispersoneel iemand toch te motiveren en te stimuleren om met zichzelf aan de slag te gaan.'

Meer berichten