Foto: Helga Wolf

Nieuwbouw manege nabij

ALMELO – De Gravenruiters voor mensen met een beperking lijkt haar droom voor een nieuwe manege te kunnen waarmaken. Het gemeentebestuur van Almelo wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging voor een grondtransactie bij de huidige plek van de Gravenruiters langs de Kolhofsingel om de bouw van een rijhal met kantine en ruimtes voor ondersteunde zorg, een 'buitenbak' en stallen voor het onderbrengen van de paarden van de Gravenruiters te realiseren.

De nieuwbouw schuift dan op richting de atletiekbaan van SISU. De Gravenruiters hebben nu 9.000 m2 grond op de hoek van de Kolthofsingel/Plesmanweg die door de gemeente wordt aangekocht. De aanpalende benodigde grond voor de Gravenruiters wordt aangekocht door De Ridderlijke Duitse Orde, een charitatieve organisatie die andere instellingen met ideële doeleinden helpt.

De Orde geeft op haar beurt de grond in erfpacht tegen een bescheiden ideële prijs. Door deze constructie heeft de Gravenruiters een financiële dekkingsgraad van ruim 50 procent op de begrootte nieuwbouw kosten van 7 euroton. Het bestuur van de Gravenruiters onder voorzitterschap van Peter van Heteren wil met de uitgave van aandelen en wervingsacties het resterende benodigde kapitaal binnen een jaar bijeenbrengen zodat direct daarna met de bouw kan worden begonnen. De beoogde nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt door een bestemmingsplanwijziging van de gemeente

Meer berichten