Wageningen University Research
Wageningen University Research

Plan 'schoffelen voor bijstand' mag niet

ALMELO – Een tegenprestatie leveren voor een bijstandsuitkering is in Nederland al heel gewoon. Almelo telt momenteel zo'n 2.800 bijstandsgerechtigden die voor het leeuwendeel al een tegenprestatie leveren in de vorm van een werkervaringsplek, of vrijwilligerswerk om arbeidsritme op te doen. Er zijn echter grenzen aan die tegenprestatie.

De verkiezingsleus van de VVD 'Iets doen voor je uitkering', groot gemeld op de bakfiets waarmee campagne werd gevoerd, heeft zo zijn beperking volgens het college van B&W in antwoord op een door de gemeenteraad miniem aangenomen motie voor een zogeheten 'participatieplan'.

Volgens dat participatieplan zouden uitkeringsgerechtigden aan het werk gezet moeten worden in het groenbeheer van de gemeente. Maar dat plan komt er niet omdat dit wettelijk onuitvoerbaar is, zo schreef het college van B&W. Wettelijk mogen uitkeringsgerechtigden geen normaal betaalde functies uitoefenen omdat dit leidt tot arbeidsverdringing.

Ook groenbeheer wordt gerekend tot normaal werk tegen betaling, zo bericht het Almelose college verder. Die stellingname kon verwacht worden. Eerder al sneuvelde in de gemeente Twenterand een plan om uitkeringsgerechtigden kleine bestratingsreparaties te laten uitvoeren.

Meer berichten