De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten, kom gerust een kijkje nemen tijdens de open dag
De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten, kom gerust een kijkje nemen tijdens de open dag

Bezoek open huis basisscholen

ALMELO – 'Uw kind wordt in de komende maanden 4 jaar en zal dan naar de bassischool gaan of u gaat verhuizen en zoekt een andere basisschool. Een spannende tijd, niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Welke school gaat het worden? Misschien bent u al aan het oriënteren en bezoekt u de Open Schooldagen die deze maand op veel scholen plaatsvinden. Bezoekt u dan zeker een school van PCO Noord Twente. Past de datum niet, maakt u dan gerust een afspraak voor een tijdstip dat het u schikt. Onze scholen ontvangen u graag en bij voorkeur onder lestijd, zodat u de sfeer en de werkwijze kunt ervaren.

De basisscholen van PCO Noord Twente zijn open christelijke basisscholen waar respect voor godsdienst en levensbeschouwing, waarden en normen herkenbaar en merkbaar zijn. Onderwijs is gericht op de ondersteuning van uw kind bij de ontwikkeling, waarbij rekenen, taal en lezen de basis vormen zijn, maar ook is er aandacht voor o.a. creativiteit, natuur en techniek. Belangrijk is, dat uw kind zich gekend voelt en het kan laten zien wat het kan, maar ook wat niet lukt. Kinderen leren ook samen spelen, samen werken en omgaan in een groep kinderen. Kinderen ontwikkelen zichzelf maar hebben daar steun en uitdaging bij nodig. Zij hebben verschillende talenten en ontwikkelen echt niet allemaal op een zelfde manier of in hetzelfde tempo. Dat vraagt bijvoorbeeld een aangepaste doelgerichte instructie of juist een meer uitdagender taak. PCO-scholen zijn sterk in maatwerk, rust en regelmaat in school en werken vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving. Als ouder, bent u voor ons een partner en wij houden van transparantie. Dat betekent dat leraren regelmatig met u contact hebben. Dat kan in een gesprek thuis of op school, een telefoontje maar ook via een ouderportaal waarin u vorderingen kunt zien, de school-app voor algemene berichten. Veel scholen kennen ook het ouder-kind-leraar (driehoeksgesprek), waardoor er een goede afstemming is.

Onderwijs ontwikkelt zich door. Sommige scholen zijn aangesloten bij landelijke onderwijsvormen zoals Dalton (De Heemde), Jenaplan (De Zegge) of Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) (De Telgenborch en De Huve). Alle scholen hebben naast hun onderwijsbasis extra accenten. Onze scholen spelen in op de onderwijsontwikkelingen. Het werken met tablets is geen doel op zich, maar is een eigentijds hulpmiddel voor kind en leraar. Hardop lezen, schrijven van woorden en verhalen, muziek maken en goed bewegingsonderwijs, blijven zeker zo belangrijk. Onze scholen werken samen met andere scholen in hun wijk (IKC-gebied).'

Meer berichten