Alle leerlingen droegen hoeden en zongen het Wilhelmus terwijl ze de nieuwe regels uit de grondwet voorlazen
Alle leerlingen droegen hoeden en zongen het Wilhelmus terwijl ze de nieuwe regels uit de grondwet voorlazen

Vreedzame school De Weier

ALMELO - Met het voorlezen van de 'nieuwe grondwet' door Koning Hidde Kessels en Koningin Britt Dirkink werd officieel het programma van de Vreedzame school ingevoerd op de basisschool de Weier. Dit deden de kinderen in het bijzijn van wethouder Alex Langius van onder andere onderwijs.

Twee locaties

De Weier kent momenteel twee locaties. De hoofdlocatie is aan de Vissedijk. Daar werd eerst met alle leerlingen van die locatie heel officieel de grondwet voorgelezen, door twee speciaal gekozen achtste groepers. Alle kinderen en leerkrachten droegen voor de gelegenheid een fraaie hoed. Daarna gingen een deel van de bovenbouw leerlingen mee naar de locatie aan de Haghoeksweg waar het ritueel voor de kinderen van groep drie tot en met vijf het hele gebeuren nog eens plaats vond.

Verkleed als Maxima en Willem Alexander onder het zingen van het Wilhelmus trad het koningspaar naar voren. Ze lazen de nieuwe grondregels voor, waarin staat dat je het echt rekening houdt met elkaar en er van uitgaat dat iedereen gelijk is en dat je goed luistert naar elkaar. Deze regels waren op een groot bord geschreven.

Sociale vaardigheid

Om deze regels ook echt te kunnen uit voeren krijgen alle leerlingen elke week twee uur les in het trainen van deze sociale vaardigheden waardoor ze deze basiswaarden en normen ook echt in praktijk kunnen brengen.

De school probeert een klimaat te scheppen waar het sociale aspect en echt vreedzaam met elkaar omgaan als vanzelfsprekend geleerd wordt.

Meer berichten