Agnes Mentink en Angela Pigge geloven echt in de meerwaarde van het project van Mijn Erf 2030
Agnes Mentink en Angela Pigge geloven echt in de meerwaarde van het project van Mijn Erf 2030 (Foto: Marion Wesselink)

Ervenconsulenten gaan de boer op

BORNERBROEK - 'Wij roepen langs deze weg alle bewoners van het buitengebied rond Almelo op om donderdagavond 15 februari om 20.00 uur naar de bijeenkomst in het Brookshoes in Bornerbroek te komen,' geven Angela Pigge en Agnes Mentink aan. Ze zijn door de gemeente Almelo aangewezen als ervenconsulenten. Dit alles is in het leven geroepen in het kader van het project Mijn Erf 2030, een initiatief dat de leefbaarheid in het buitengebied ook in de toekomst wil garanderen. Dit geldt voor alle betrokkenen.

Er staan allerlei ontwikkelingen op stapel binnen de agrarische sector. De asbestproblematiek is een van de thema's die momenteel in het buitengebied spelen. Asbest moet voor 2024 de wereld uit zijn. Momenteel kunnen de eigenaren en pachters in het buitengebied nog een subsidie krijgen om het te laten verwijderen.

'Wij als ervenconsulenten willen graag in gesprek met de bewoners van het buitengebied, we zijn echt neutraal en willen graag horen en zien wat er in het buitengebied speelt. We doen verslaglegging maar wij doen dat volkomen anoniem', geeft Angela Pigge aan.

Verder geven de twee consulenten aan dat zij geen specialisten zijn, maar wel veel specialisten kennen. Ze kunnen dus doorverwijzen.

Buitengebied

Angela Pigge en Agnes Mentink zijn allebei in het buitengebied opgegroeid. Ze spreken ook het Twentse dialect en kunnen daarmee nog vertrouwder zijn voor de agrariër. Ze hebben ook vanuit hun functies die ze in het verleden beoefend hebben, veel kennis van zaken die in het buitengebied spelen. Hoe pak ik het aan als ik mijn bedrijf voor de toekomst wil behouden, uitbreiden of juist van de hand doen?

Dit zijn moeilijke en ingewikkelde kwesties, vooral voor die mensen die al hun hele leven op een bepaalde plaats wonen. 'Wij willen mee denken, maar laten altijd de beslissingen bij de mensen zelf', geven de ervenconsulenten aan.

Wij zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan en hopen veel mensen te bereiken en een heel duidelijk beeld te krijgen wat er speelt in het buitengebied en hopelijk kunnen we daarmee de leefbaarheid ook in de toekomst garanderen,' aldus Agnes Mentink en Angela Pigge, die iedereen welkom heten bij de start van de campagne van Mijn Erf 2030 op 15 mei in het Brookshoes in Bornerbroek.

U bent van harte welkom!

Meer berichten