Hans van Gerwen en Martin Peeters zijn op zoek naar vele handen die willen helpen met de aanleg van het Doepark de Hagen
Hans van Gerwen en Martin Peeters zijn op zoek naar vele handen die willen helpen met de aanleg van het Doepark de Hagen (Foto: Nathalie Gerritsen)

Doepark de Hagen zoekt hulp

ALMELO – 'Als het allemaal meezit starten we begin februari met de aanleg van Doepark de Hagen en dan zal het park in stappen gerealiseerd worden,' aldus Hans van Gerwen. Hij heeft samen met Martin Peeters de rol van vrijwilligerscoördinator op zich genomen. 'We kunnen nog veel hulp gebruiken bij de realisatie van het Doepark. Een professioneel bedrijf zal het grote werk doen, maar daarnaast moet er ook van alles gebeuren en daar kunnen we nog wel wat extra handen bij gebruiken,' vult Martin aan.

Na vele jaren van onduidelijkheid en tegenslagen, wordt er nu toch gestart met de aanleg van het Doepark. In het park komt een waterspeelplaats, een buurtmoestuin, een educatief pad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaam paviljoen. Doepark de Hagen wordt wel gefaseerd aangelegd, dat betekent dat in februari gestart wordt met het park vrij maken voor de aanleg van de waterspeeltuin en de hoofdstructuurpaden. Het park blijft zo veel mogelijk toegankelijk voor omwonenden en passanten.

'Dit betekent dat we voor allerlei klussen nog vrijwilligers zoeken die willen helpen met de aanleg van dit geweldige park,' aldus Hans. 'Het gaat nu echt gebeuren, dus de tamtam mag beginnen te werken,' vult Martin lachend aan. De klussen zullen variëren van helpen met het snoeien van struikgewas langs de Aa, helpen bij de aanleg van de waterspeelplaats, het aanleggen van de heg rondom de buurtmoestuin en veel meer. Hans vertelt enthousiast: 'Door te ondersteunen bij de aanleg en door te helpen bij de afwerking gaan mensen zich betrokken voelen bij het park, zo wordt het ons gezamenlijke Doepark. Een park voor de buurt, voor ouders met kinderen, voor ouderen, het wordt een park voor iedereen!' De vrijwilligerscoördinatoren hopen dat veel mensen zich zullen aanmelden. Ze benadrukken dat ze ook blij zijn met extra handen tussen de middag, iemand die koffie en thee wil zetten en af en toe een pannetje soep wil maken voor de harde werkers. Tussen de middag zal er gepauzeerd worden in de Hagenborch, de tentoonstellingsruimte tegenover het park.

Hans en Martin sturen gedurende de aanleg de vrijwilligers aan. 'We hopen natuurlijk op een grote poule vrijwilligers. Want hoe groter de poule des te makkelijker het is om mensen niet te overvragen,' aldus Hans. Martin vult hem aan: 'Leerlingen van het AOC Oost en het ROC van Twente gaan ook helpen met de aanleg, het wordt dus echt jong en oud die samen de handen uit de mouwen steken!'

Aanmelden kan bij Hans van Gerwen 06 – 51065770 of park@natuurhusalmelo.nl

Meer berichten