Logo almeloosweekblad.nl


Via hun mobiele telefoons vullen de leerlingen van het CSG het Noordik een enquête in met allerlei uiteenlopende vragen over het Twentse dialect
Via hun mobiele telefoons vullen de leerlingen van het CSG het Noordik een enquête in met allerlei uiteenlopende vragen over het Twentse dialect

Twents een mooie streektaal

ALMELO - Wat zou het fijn zijn wanneer jongeren de schaamte voorbij zijn en hun streektaal zouden durven spreken,' geeft Willemijn Zwart aan. Zij is projectleider Streektaalonderwijs aan de IJsselacademie in Zwolle. 'We hebben voor vier jaar subsidie gekregen om de Twentse streektaal een extra stimulans te geven.'

Er zijn een drietal grote activiteiten opgezet. Er is een onderzoek gaande door stagiaires van de universiteit. Zij proberen in kaart te brengen in hoeverre de Twentse streektaal leeft in deze regio. Er is ook een keuzemodule ontwikkeld voor de Pabo, de opleiding voor basisschoolleerkrachten. In Drenthe heeft men al enige jaren ervaring met het invoeren van de Drentse Streektaal. Dit wil men ook graag in Overijssel. De werkgroep Twentse streektaal is bezig met de ontwikkeling van een speciale lesbrief. Deze brieven geven invulling aan het lesgeven in de Twentse taal. Hierbij wordt een oproep gedaan aan leerkrachten die zelf het Twentse dialect machtig zijn te reageren en mee te denken hoe deze lesbrief nog beter praktischer vorm gegeven kan worden. Een videoclip die destijds gemaakt is in Enschede tijdens Serious Request met de titel 'Op hoes op an met Kerstmis', probeert ook op luchtige en humoristische wijze aandacht te besteden aan het Twents. Hieraan is medewerking verleend door verschillende bekende voetballers en fotomodel, Kim Kötter.

In Almelo is op de middelbare school op 4 HAVO en 5 VWO Marieke van den Brink actief bezig met het integreren van Twents op de middelbare school. Ze geeft een achttal lessen over en in het Twents. 'Het zou zo ontzettend mooi zijn wanneer de leerlingen de streektaal zouden durven spreken,' geeft Marieke aan. 'Uit onderzoeken blijkt dat het een duidelijke pré is wanneer je min of meer tweetalig wordt opgevoed. In de HAVO klassen wordt via enquêtes, sketches en liedjes ingegaan op de Twentse taal. In 5 VWO verdiepen de leerlingen zich op de analytische kanten van de Twentse taal, zoals de werkwoorden. De leerlingen doen dit vooral via hun vertrouwde mobiel. Tijdens een les over de streektaal legt Marieke duidelijk uit wat het verschil is tussen een taal, een dialect en een accent. De leerlingen mogen via hun mobiel een uitgebreide enquête invullen De meesten verstaan het Twents wel. Sharon en Celine zijn bezig met een afstudeeropdracht. De vraag die ze zich gesteld hebben is of Twents als streektaal nog toekomst heeft. 'Ik ben bang van niet, want mijn moeder spreekt het Twents nog een beetje en ik amper en ik ben bang dat het voor mij moeilijk wordt om het later aan mijn kinderen door te geven,' geeft Sharon aan.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox