Logo almeloosweekblad.nl


‘We hebben een heel mooi agrarisch gebied rond Almelo en dat willen we graag ook voor de toekomst zo houden,’ aldus wethouder Irene ten Seldam
‘We hebben een heel mooi agrarisch gebied rond Almelo en dat willen we graag ook voor de toekomst zo houden,’ aldus wethouder Irene ten Seldam

Hoe staat het erf ervoor in 2030?

ALMELO - 'Het Almelose buitengebied bedraagt ongeveer 45% van het totale gebied van Almelo en is daarom alleen al heel belangrijk,' geeft Paul Reinerink aan. Hij is beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied van de gemeente Almelo. Hij is samen met wethouder Irene ten Seldam de kartrekker van het project 'Mijn Erf 2030'.

Het gaat momenteel nog redelijk goed met de agrarische bedrijven en de voormalige agrarische bedrijven in het buitengebied. 'Wij willen graag preventief met de agrariërs in gesprek en niet wachten tot er voor hen geen keuzes meer zijn,' geeft Ten Seldam aan die wijst naar andere delen van het land waar verschillende boerderijen leeg staan. Dat geldt niet alleen voor de bedrijfspanden, ook het coulissenlandschap, wordt grotendeels door de agrariërs onderhouden. Toch komt er de komende jaren veel op de agrarische sector af. De mensen staan voor moeilijke en vaak emotionele beslissingen. Ze voelen zich verbonden met hun omgeving. Hier staat grond veel meer voor emotie dan in het westen, daar staat het meer voor geld. 'Wij huren twee deskundigen in die heel goed in staat zijn gesprekken met de plattelandsbevolking te voeren. Ze spreken letterlijk en figuurlijk hun taal.

Wat is wijsheid?

Stoppen of verder gaan, wat is fiscaal belangrijk en hoe zit het met de bedrijfsopvolging. De agrariër krijgt de vraag hoe hij zich ziet in 2030. Daarbij worden vooral mogelijkheden aangegeven. 'Wat en hoe de zaken gebeuren blijft altijd bij de mensen zelf,' geeft Reinerink nadrukkelijk aan. 'We proberen de mensen zelf oplossingsgericht te laten denken.'

Wat is het lange termijn rendement?

'De tendens is dat 3% van de agrarische bedrijven stopt per jaar. De twee speciaal opgeleide medewerkers gaan in januari van 2018 op pad om persoonlijke gesprekken met de agrariërs te voeren. Daarbij wordt vooral geluisterd naar wat er leeft bij de mensen. Wat zijn hun vragen, waar worstelen ze mee. Als ze beslissen om hun bedrijf te beëindigen hoe doe je dat dan op de beste manier. Datzelfde geldt wanneer je gaat voor doorgaan. Daar hoort een goed plan van aanpak bij. Het proces wordt heel discreet begeleid, maar de mensen moeten zelf aan de slag en nemen ook zelf hun beslissingen.

Het geld dat we in dit project steken, betaalt zich dubbel en dwars terug,' aldus Reinerink. 'Het levert een schat aan informatie over het agrarisch gebied op'. Ook de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) en de SPOA (Stichting Plattelands Ondernemers Almelo), staat achter de plannen van 'Mijn Erf 2030'.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox