Logo almeloosweekblad.nl


Kunt u een bijdrage leveren? Schuldhulpmaatjes kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, meld u aan!
Kunt u een bijdrage leveren? Schuldhulpmaatjes kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, meld u aan!

Geldproblemen steeds complexer

ALMELO - De eerste stap zetten naar vragen om financiële hulp is niet altijd gemakkelijk. Bij mensen die dreigen in de schulden te geraken of al schulden hebben, heeft het creëren van rust en overzicht in de financiën prioriteit één. Wacht niet, het blijkt dat het zo snel mogelijk doorbreken van schaamte het beste effect heeft om uit die wirwar van schulden te blijven. Het wegnemen van de stress is het eerste aandachtspunt om de hulpvragers weer financieel zelfstandig te laten werken. Achter de schuld zit meestal een oorzaak zoals psychosociale problemen, angststoornis of een depressie waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet. Daar kan SHM (SchuldHulpMaatje) een uitkomst bieden. SHM is een vrijwilligersorganisatie die hulpvragers bij dit proces helpt, begeleidt en coacht. De hulpvrager blijft zelf de regie houden, zelf verantwoordelijk en dus financieel zelfstandig.

Netwerk SHM

SHM beschikt over een goed (sociaal) netwerk voor deze gespecialiseerde integrale schuldhulpverlening. Doorverwijzingen naar instanties als Stadsbank Oost Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk of voedselbank en contacten met woningstichting, zorgverzekeraars of belastingdienst behoren tot de mogelijkheden. Dit gaat altijd in overleg en met goedkeuring van de persoon in kwestie.

Vrijwilligers gevraagd

De problemen bij de hulpvragers worden steeds tijdrovender en complexer, terwijl vrijwilligers hiervoor steeds lastiger te vinden zijn. Daarnaast moet SHM qua inkomsten en uitgaven haar eigen financiën sluitend krijgen. De grootste kostenposten zijn de opleidingskosten voor de nieuwe maatjes, en de hercertificering- en landelijke verenigingskosten. SHM werkt aan een structurele financiering voor de middellange termijn. In 2018 wil men de SHM-organisatie verder professionaliseren en hiertoe een voorlopige aanzet geven. Inzetten op preventie want in dat stadium zijn de problemen meestal nog te overzien. Een schitterende uitdaging voor de maatjes, samen met de ketenpartners die hier een bijdrage aan leveren.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox