De ambassadeurs, het bestuur en de coördinatoren dragen Stichting Present een warm hart toe
De ambassadeurs, het bestuur en de coördinatoren dragen Stichting Present een warm hart toe

Stichting Present Almelo 5 jaar actief

ALMELO - Stichting Present Almelo is dit jaar precies vijf jaar actief in Almelo. Het doel van Stichting Present is een brug slaan tussen groepen Almeloërs die hulp aanbieden aan stadsgenoten die met deze ondersteuning geholpen zijn. Hiermee heeft Present in de afgelopen vijf jaar een beweging op gang gebracht in de Almelose samenleving, waarbij het vanzelfsprekender wordt om naar elkaar om te zien.

In het kader van dit vijfjarig jubileum zijn er vijf bekende mensen uit Almelo ingehuldigd als Ambassadeurs van de stichting. Eén van de ambassadeurs is de burgemeester Gerritsen van Almelo. Hij werd officieel ingehuldigd. Dat gold ook voor de heer A. Louter, algemeen directeur van URENCO Nederland, de heer E. Vuurboom, directeur wijkverpleging van ZorgAccent, de heer P. van der Hout, directeur-bestuurder van de Almelose Woningstichting Beter Wonen en de heer Woolderink, Vicaris St.- Jorisparochie.

Veel Almeloërs willen zich kortdurend en éénmalig vrijwillig inzetten

'Present is de verbindende schakel tussen groepen vrijwilligers die afkomstig zijn uit bedrijven, kerken, gezinnen of andere groeperingen, maatschappelijke organisaties en hulpontvangers. De inzet van deze groepen vrijwilligers worden verbonden aan kwetsbare inwoners van Almelo. Deze verbinding verzorgen we op een laagdrempelige en moderne manier door samen te werken met maatschappelijke organisaties. De meeste vrijwilligers voor wie wij bemiddelen, willen zich niet meteen committeren aan een vaste vrijwilligersbaan, maar zijn wel (degelijk) bereid om zich éénmalig praktisch of op een sociale manier in te zetten: schoonmaken/tuinieren/verven of een spelletje/wandeling met ouderen. Dit soort kortdurende projecten sluiten aan bij de wens en agenda van de groep vrijwilligers. Deze succesformule slaat zonder meer aan in Almelo.'

Een presentje voor de stad

'In de afgelopen vijf jaar heeft Stichting Present in Almelo voor bijna 500 groepen projecten mogen organiseren en begeleiden. Dat betekent hulp en ontmoeting tussen oud en jong, arm en rijk, ziek en gezond. Deze verbindingen zijn goud waard en dat geven wij eigenlijk samen cadeau aan Almelo.

In het kader van ons 5-jarig jubileum hebben we een leuk presentje bedacht: Investeer mee in Almelo; 10 grote projecten via www.supp.to/presentalmelo of maak een gift over (IBAN) NL14RABO0174851324.'

www.presentalmelo.nl

Meer berichten
Shopbox