Het grote knelpunt aan de Plesmanweg in beeld
Het grote knelpunt aan de Plesmanweg in beeld

Discussie fietspad Plesmanweg

ALMELO – Er woedt al maanden discussie over het leggen van een tweerichtingenfietspad langs de Plesmanweg. In eerste instantie werd het fietspad geprojecteerd aan de Oostzijde van de Plesmanweg maar daartegen kwamen ondernemers in het geweer. Vooral de brede uitrit van Bolk Transport met de pal naastgelegen van Riemsdijkweg is een knelpunt qua veiligheid temeer gezien de directe oversteek naar de Beatrix de Rijkweg. Het verzet betekende dat het college van B&W nog eens naar het plan keek en vervolgens koos om het tweerichtingenfietspad te plannen aan de Westzijde van de Plesmanweg. De Fietsersbond bleek het na onderzoek niet eens met de nieuwe visie van het Almelose college. Het erkent dat de fietsverbinding tussen het centrum van Almelo van belang is voor de bereikbaarheid van Aadorp en Vriezenveen, maar acht de route langs de Plesmanweg niet geschikt als fietssnelweg (F35) vanwege de vele aanliggende bedrijven en uitritten. Nog meer bezwaar heeft de Fietsersbond tegen de aanleg van een tweerichtingenfietspad aan de Westzijde tussen de Bleskolksingel en Kolthofsingel langs de Plesmanweg omdat dan ook extra oversteken nodig zijn bij de kruisingen. De Fietsersbond erkent dat de situatie bij Bolk/Soweco een gevaar vormt maar ziet andere beveiligingsmethodes om de situatie te verbeteren en houdt haar voorkeur voor aanleg van een tweerichtingenfietspad aan de Oostzijde. Die visie wordt door een groot deel van de gemeenteraad gedeeld. Een derde mogelijkheid, is het handhaven en verbeteren van de fietspaden langs beide zijden van de Plesmanweg waarbij extra signalering rond de knelpunten ook tot de mogelijkheid behoort.

Meer berichten
Shopbox