Logo almeloosweekblad.nl


Het kruispunt Bornsestraat/Christoffelstraat is zeer onoverzichtelijk
Het kruispunt Bornsestraat/Christoffelstraat is zeer onoverzichtelijk

Politiek café LAS over knelpunten in verkeer

ALMELO – Lokaal Almelo Samen (LAS) gaat in een politiek café het straatverkeer in Almelo ter sprake brengen. 'Verkeer in Almelo, waar knelt het?' Onder dit motto houdt LAS woensdag 15 november een open café in De Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat 247 (ingang vanaf Fabrieksstraat). Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom om deel te nemen en uw punt te maken. Er zijn tal van verkeersknelpunten in Almelo waarvan vele mensen vinden dat ze onveilig zijn of onduidelijk. Vele klachten worden regelmatig in het openbaar geuit en LAS heeft ook regelmatig gevaarlijke situaties onder de aandacht gebracht van het college van B&W met het verzoek er iets aan te doen. De opzet van het politiek café is om zoveel mogelijk draagvlak te creëren om de meest gevaarlijke situaties op de politieke agenda te zetten. En dan is uiteraard het doel om de knelpunten zoveel mogelijk tot een oplossing te komen.

Knelpunten

Fietspaden die breder zijn dan de straat (omgeving rechtbank), oversteekplaatsen voor scholieren over drukke verkeerswegen (Van Rechteren Limpurgsingel), onoverzichtelijke kruispunten (Bornsestraat/Christoffelstraat); het is slechts een greep uit tal van voorbeelden, waar het huidige college geen of onbegrijpelijke acties heeft genomen. LAS wil bij de komende verkiezingen in maart een stevige vuist maken om knelpunten wel goed aan te pakken. Een goed overzicht kan het best tot stand komen door goede samenspraak met inwoners in de gemeente. Dus aarzel niet en kom naar het politiek café!

Het kruispunt Bornsestraat/Christoffelstraat is zeer onoverzichtelijk

Reageer als eerste
Meer berichten