Logo almeloosweekblad.nl


Of de ingreep bij ZGT ook gevolgen heeft voor de diensten en capaciteit van de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, is nog niet bekend
Of de ingreep bij ZGT ook gevolgen heeft voor de diensten en capaciteit van de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, is nog niet bekend

150 Banen op de tocht bij ZGT ziekenhuizen

REGIO – Bij de ziekenhuizen in Twente moet fors worden bezuinigd. Bij het Medisch Spectrum Twente (MST) werd in de zomer al bekend dat er een tekort van 30 miljoen euro op de jaarbegroting was en onlangs maakte de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo bekend dat er een tekort is van dik 15 tot 20 miljoen euro. Bij MST resulteerde dat in de aankondiging van een krimp van 300 personeelsleden en werden tijdelijke contracten als eerste niet verlengd. Nu maakte ZGT bekend dat de organisatie 150 werknemers kwijt wil, met de aantekening dat waarschijnlijk niet aan gedwongen ontslagen kan worden ontkomen. Dit jaar nog gaan 15 medewerkers de laan uit. Volgend jaar zijn er dat 90 en in 2019 nog eens 45 medewerkers. In percentage levert de stafafdeling van ZGT het meeste in met 13 procent en 31 medewerkers in persoon.

Commentaar

Of de ingreep bij ZGT ook gevolgen heeft voor de diensten en capaciteit van de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, is nog ongewis. In Hengelo wordt vooral gevreesd voor het sluiten van de afdeling Spoedeisende Hulp ten faveure van Almelo. Volgens de huisartsen in Hengelo zou er dan nog een halfslachtig ziekenhuis in Hengelo resteren waarbij de zwaardere chirurgische ingrepen zich in Almelo zouden concentreren. In Almelo werd ook al eerder de klinische verloskunde gecentraliseerd en heeft het ook de specialisatie geriatrische ouderenzorg. In dat verlengde zou Hengelo dan meer poliklinische zorg overhouden, zo luidt de verontruste visie van de Hengelose huisartsen die de ligging van ZGT Hengelo als juist centraal in Twente zien. De wens lijkt hier nader dan de werkelijkheid. ZGT Hengelo heeft te maken met een 'moordende' concurrentie van het bijna op steenworp afstand gelegen 'splinternieuwe' MST in Enschede terwijl ZGT Almelo juist het grotere gebied van West-, Noord- en Noordoost Twente bestrijkt. Tegelijkertijd dwingen de toenemende gezondheidskosten de ziekenhuizen juist tot meer efficiëntie. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid en vanuit de zorgverzekeraars die niet elk ziekenhuis financieel meer willen compenseren voor alle diensten. Concentratie van kwalitatieve zorgdiensten in de regio lijkt dus onontkoombaar. Oud-minister Henk Kamp mag daar als net benoemde voorzitter van de Raad van Toezicht van ZGT Ziekenhuizen mede sturing aan geven. De geboortige Hengeloër volgt de Almeloër Paul te Riele (v/h Urenco) op, die medio deze zomer aftrad. De oud-minister wordt gekend als een efficiënt leider die emoties graag terzijde zet om juiste beslissingen te nemen. De in Diepenheim wonende Kamp wordt per 1 januari a.s. ook de nieuwe voorzitter van Actiz, de werkgeversorganisatie van verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleging.

Reageer als eerste
Meer berichten