Logo almeloosweekblad.nl


Afval hoopt zich voornamelijk op in het weekend bij de milieu-eilanden
Afval hoopt zich voornamelijk op in het weekend bij de milieu-eilanden

De 'grijze Otto' blijft in Almelo

ALMELO – De toenemende kritiek van burgers op de geleidelijke invoering van omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval in Twente is in Almelo een halt toegeroepen. Raadslid Louis Kampman verzette zich al in de verkiezingstijd van 2014 tegen het plan om de burgers al hun afval naar centrale inzamelpunten te laten brengen.

Met Kampman kwam BBA daarom met 3 zetels terug in de raad. Met ALA en Almeloooo werd de fractie LAS gevormd om meer body te krijgen als oppositie. 'Niet dat Lokaal Almelo Samen, inmiddels gefuseerd, geen oog heeft om afval te scheiden, maar dan wel zinvol en niet middels 'misbruik' van de burger als onbezoldigd sjouwende afvalopruimer', zo valt af te leiden. Inmiddels wordt Lokaal Almelo Samen zo'n beetje door alle fracties voorbijgelopen als het om kritiek gaat over het functioneren van de huidige milieueilanden in de wijk. In Almelo is geen draagkracht om de 'grijze Otto' af te schaffen, zo bleek dinsdag tijdens het politiek beraad over het afvalstoffenbeleid. Zelfs portefeuillehouder Javier Cornelissen (SP) zag er geen heil meer in om de Almelose burger ook nog het restafval naar de milieu-eilanden te laten sjouwen. De recente evaluatie leerde dat maar 8% van de Almeloërs bereid is dat te doen. Daarmee is volgens de wethouder aangetoond dat er geen draagkracht is. Toch denkt de wethouder nog aan een vrijwillige proef in een der stadsdelen.

Suggesties om deels toch het scheiden van huishoudelijk afval te verbeteren waren genoeg. Cornelissen opteerde daarbij over meer maatwerk. De wethouder wees in deze op de 56% van de geënquêteerden die wel een 'Otto' voor plastic aan huis willen. Niet een gebrek aan de wil tot scheiden is dus de aanleiding om het beleid te herzien, maar de wantoestanden bij de inzamelpunten en de toenemende illegale stort. Ook dat laatste leidt tot hoge kosten. Raadslid Jaap Stapel (PvdA) kwam derhalve met de meest interessante suggestie om het storten aan de gemeentewerf aan de Turfkade gratis te maken voor Almelose burgers. Stapel constateerde dat de dagelijkse omzet gemiddeld slechts 500 euro per dag omvatte. Stapel denkt in deze dat daarmee ook het dumpen van grof vuil bij de milieueilanden een halt kan worden toegeroepen. Raadslid Kampman wees de wethouder er nogmaals op dat elders in Nederland wel goede resultaten met fabrieksmatig scheiden van restafval worden behaald en ook plastic daar prima onderdeel van kan uitmaken. Hij suggereerde daarom de contracttermijn met Twence nog eens na te kijken. De ChristenUnie bepleitte het inzamelen van oud papier terug te geven aan verenigingen en stichtingen. Zeker is echter dat de 'grijze Otto' voor restafval in Almelo nog niet verdwijnt!

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox