Logo almeloosweekblad.nl


Welk onderwerp wilt u graag terug zien in de gemeenteraadsverkiezingen?

ALMELO - De politieke partijen zijn bezig met het ontwikkelen van een (digitale) stemhulp. Net als vier jaar geleden komt deze stemhulp er in de vorm van het Kieskompas. Op dit moment leveren de partijen, maar ook andere betrokkenen, thema's en onderwerpen hiervoor aan. De gemeente wil graag kijken hoe ze inwoners bij deze vraag kunnen betrekken en ook de stadsdeelmanagers en de jongerenraad denken mee. Uiteindelijk wordt een dertigtal stellingen uit de thema's geformuleerd. Inwoners krijgen met behulp van deze stellingen inzicht in hun positie binnen de lokale politiek. Alle aangeleverde thema's (en/of onderwerpen specifiek) worden verzameld door het Kieskompas.

Om een zo compleet beeld te krijgen van de thema's/onderwerpen die spelen in Almelo wil men graag weten welke zaken belangrijk zijn voor u als Almeloër. Laat dit uiterlijk maandag 9 oktober kort en bondig weten via redactie@almeloosweekblad.nl o.v.v. gemeenteraadsverkiezingen. De redactie zal dit doorgeven aan de gemeente.

Meer berichten

Shopbox