Logo almeloosweekblad.nl


Burger wil best afval sorteren maar is wars van dwang

ALMELO – Tijdens het politiek café van Lokaal Almelo Samen (LAS) over het gemeentelijk afvalbeleid bleek dat slechts weinig aanwezigen principieel tegen het zelf scheiden van afval zijn. Slechts één bezoeker stelde dat hij betaalt voor de wettelijke taak van de gemeente om huishoudelijk afval te verwerken en er zelfs betere technieken zijn met hoger resultaat door professionele afvalscheidingsfabrieken. Een andere had de jaarrekeningen van Twente Milieu en Twence doorgespit in relatie met de gemeente Almelo. Zijn conclusie was dat de gemeente Almelo een half miljoen euro overhoud maar dit niet de betalende burger ten goede laat komen. Volgens hem wordt er dus dik verdiend aan het product afval en moet de burger het 'vuile werk' opknappen dit terwijl de aandeelhoudende gemeenten van afvalverwerker Twence niet willen investeren in de bouw van een scheidingsfabriek. De man stelde eerder schriftelijk vragen aan het college van B&W maar kreeg louter een fotokopie van een folder van Twente Milieu terug. De aanwezige portefeuillehouder en wethouder Javier Cornelissen (SP) beloofde de criticaster alsnog contact met hem op te nemen. Toch bleek ook deze criticaster bijvoorbeeld wel oud papier te scheiden ten gunste van de kerk omdat hij dat liever ziet dan dat de gemeente dat in de zak steekt.

Toch waren de meeste aanwezigen wel bereid om huishoudelijk afval te scheiden. Vrees is er wel voor de chaos rond de milieupleinen en de diversiteit van regelingen op Twents en nationaal niveau waarbij elke gemeente probeert opnieuw het wiel uit te vinden. Sommigen maken er echter zelfs een sport van om zoveel mogelijk te scheiden. Tot hen behoort ook inleider Leo van Raay, journalist bij Tubantia en professioneel volger voor zijn krant op het gebied van afvalverwerking. Van Raay vindt het dan ook geen probleem dat de 'grijze bak' verdwijnt en wil wel zijn restafval naar het milieuplein brengen om te storten. Hij is tevens voor de invoering van Diftar waarbij betaald moet worden naar gelang het aangeleverde afval.

Raadslid Louis Kampman (LAS) betoogde dat in zijn visie het voorgenomen plan gefaseerd moet worden totdat alle huidige problemen rond de milieupleinen zijn opgelost en oplossingen zijn bedacht voor hen die niet de gang naar de milieupleinen kunnen maken. Kampman onderbouwde zijn stelling aan het begin van de avond met een serie foto's van problemen bij de milieupleinen en wees ook op de toenemende chaos in Enschede en Hengelo waar de weerstand alleen maar toeneemt na het invoeren van Diftar, met illegale stort in het buitengebied tot gevolg. Ook de beheerders van nationale parken klagen daarover. Als goede voorbeeld noemde Kampman de gang van zaken in de provincie Friesland waar de hoogste score wordt bereikt met het professioneel scheiden van kunststof. Overigens loopt Nederland voorop in Europa met het inzamelen van oud papier. Alleen in Almelo echter verdwijnt die opbrengst voor het grootste deel in de 'knip' van de gemeente. Op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een politiek beraad in de raadszaal van het gemeentehuis waar u zich na aanmelding kunt roeren als inspreker.

Info kijk op agenda: www.almelo.nl/

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox