Logo almeloosweekblad.nl


Harde aanpak illegale wiettelers in Almelo

ALMELO – De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen heeft geen mededogen met illegale wiettelers. Vanaf nu volgt onmiddellijke uitzetting uit het pand en wordt de woning of ander pand per direct gesloten onder dwangsom. Bewoner en/of eigenaar mag dan zeker een half jaar niet het pand in. Burgemeester Gerritsen kiest voor de harde lijn omdat hij georganiseerde criminaliteit in zijn stad niet langer tolereert omdat iedereen weet dat hennepteelt strafbaar is en er geen goede bedoelingen achter zitten. Ook denkt Gerritsen met de harde aanpak de kans op brandgevaarlijke situaties te kunnen verminderen. Burgemeester Gerritsen pleit bij zijn Twentse collega's tevens voor een harde aanpak in geheel Twente. Hij is zelfs bereid om die harde aanpak gezamenlijk te ontwikkelen vanwege de vele manuren die gepaard gaan met uitzettingen onder bestuursdwang. Om de uitzetting te kunnen onderbouwen, heeft de burgemeester rechtsmiddelen op basis van de woningwet, de Opiumwet en de wetgeving inzake openbare orde. In jurisprudentie wordt aangegeven dat de aanwezigheid van meer dan 5 wietplanten gezien kan worden als handelsvoorraad en derhalve strafbaar. De harde beleidslijn van burgemeester Gerritsen lijkt in tegenspraak met de wens van een groot deel van de Almelose gemeenteraad om meer 'vrijheid' voor de teelt van wiet voor medicinaal gebruik. Die wens werd nadrukkelijk geuit tijdens een inspraakronde van de gemeenteraad door een MS-patiënte die graag zelf betaalbare wietolie wil produceren voor eigen gebruik.

33 reacties
Meer berichten