Logo almeloosweekblad.nl


De betrokken organisaties tekenen de intentieverklaring
De betrokken organisaties tekenen de intentieverklaring

Eerste steen Vrijwilligers Academie

ALMELO – Er zijn steeds meer vrijwilligers actief bij maatschappelijke organisaties, dit is een landelijke trend die ook in Almelo zichtbaar is. Tot op heden worden de vrijwilligers in Almelo geschoold binnen de eigen organisatie. Met de Vrijwilligers Academie hoopt Thea den Hartog, kwartiermaker vanuit Scoop Welzijn, dat er straks een overzichtelijk punt is waar geïnteresseerde vrijwilligers terecht kunnen voor een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod.

Kick-off

Op donderdag 15 juni hebben 25 organisaties, waaronder Aveleijn, Interact Contour en TMZ, hun intentie afgegeven voor participatie in de Vrijwilligers Academie.

Volgens Thea den Hartog was de kick-off bijeenkomst een succes, de opkomst was namelijk 100%. 'Dit geeft al aan dat organisaties het belang van een Academie voor hun organisatie inzien.'

Meerwaarde

De meerwaarde van de academie zit in de mogelijkheid om vaker een cursus of training aan te kunnen bieden. Nu komt het soms voor dat een nieuwe vrijwilligers moeten wachten tot er circa tien personen zijn, omdat een training voor drie vrijwilligers niet rendabel is voor een op zichzelf staande organisatie. En dat terwijl de nieuwkomer dan al wel zonder training aan de slag gaat bij die betreffende organisatie. Wat ook meerwaarde biedt is dat de Vrijwilligers Academie een plek wordt waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten om ervaring en kennis te delen. Juist deze zelfontplooiing en het betekenisvol bezig zijn kan nieuwe of potentiële vrijwilligers stimuleren om de stap te zetten om ook een aantal uren per week als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Vaardigheden

Thea den Hartog legt uit waarom de scholing zo belangrijk is. 'De taken van vrijwilligers worden steeds complexer, mede doordat de zorg dat ook wordt. Het is van belang dat vrijwilligers kennis hebben over cliënten en hun ziektebeeld of beperking. Om hun taak goed te vervullen is scholing nodig. Dan ben je je bewust van wat je doet en dat je kennis en vaardigheden kan ontwikkelen die nodig zijn voor het vrijwilligerswerk.' Samen met de 24 andere organisaties gaat Scoop Welzijn dit open platform oprichten. Met een werkgroep wordt de komende maanden vorm en inhoud gegeven aan de academie. Thea den Hartog verwacht dat de Vrijwilligers Academie over een jaar z'n officiële lancering zal hebben. 'De eerste steen is gelegd en nu moeten we door bouwen.'

reageer als eerste
Meer berichten